Списък преподаватели

НАЧАЛЕН ЕТАП   
# Име Фамилия позиция е-поща
1  Н. Рахманова Начален учител rahmanova@glodjevo.com
2  Х. Касимова Начален учител kasimova@glodjevo.com
3  Н. Гайтанова Начален учител gaytanova@glodjevo.com
4  Ф. Демиран Начален учител demiran@glodjevo.com
5  В. Йорданова Начален учител yordanova@glodjevo.com
6  С. Османова Начален учител osmanova@glodjevo.com
7  М. Махмудова Начален учител ЧЕ mahmudova@glodjevo.com
8  Ж. Ахмедова Ресурсен учител ahmedova@glodjevo.com
9  М. Гайтанова Медицинска сестра mgaytanova@glodjevo.com

 ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП   

# Име Фамилия позиция е-поща
10 Г. Солакова Учител по Български език и литература gsolakova@glodjevo.com
11 И. Керчев Учител по Български език и литература kerchev@glodjevo.com
12 М. Керчева Учител по Български език и литература kercheva@glodjevo.com
13 С. Азисова Учител по Английски език и по Руски език azisova@glodjevo.com
14 С. Яхова Учител по Френски език yahova@glodjevo.com
15 Б. Сейдолски Учител по Информатика и Математика seydolsky@glodjevo.com
16 С. Сейдолски Ръководител ИКТ seydolski@glodjevo.com
17 Ф. Якубова Учител по Математика и Физика yakubova@glodjevo.com
18 Ю.Яшарова Учител по Математика yasharova@glodjevo.com
19 Г. Мехмедова Учител по Химия и Биология mehmedova@glodjevo.com
20 С.Чакър Учител по Биология chakyr@glodjevo.com
21 Р. Ремзиева Учител по География remzieva@glodjevo.com
  21a. Я. Асенова Учител по География asenova@glodjevo.com
22 М. Ахмедов Учител по Труд и техника и Физкултура и спорт ahmedov@glodjevo.com
23 З. Сеферов Учител по Майчин език seferov@glodjevo.com
24 Т.Солаков  Учител по БД и Автотранспорт  
25    Възпитател  
26 Н. Мустафова Възпитател mustafova@glodjevo.com
27 С. Чакърова - Ахмед Възпитател schakarova@glodjevo.com
 27a.   Възпитател  
28   Възпитател  
29   Възпитател  
30   Възпитател  
31  М. Камбешев Педагогически съветник kambeshev@glodjevo.com
32  И. Тодорова Възпитател todorova@glodjevo.com

  

Контакти

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: sou_glodjevo@abv.bg

Please enable your javascript to submit this form

Популярни теми

Последни новини